Managed hosting door True
Vacatures

Loopbaantests

Loopbaantests voor professionalsBen ik wel geschikt voor de ict?

Je werkt dan wel al in de ict, maar ben je daar eigenlijk wel echt geschikt voor? Beschik je over de vaardigheden om echt succesvol te zijn in de ict? Deze toets test of je flexibel bent, of je kan inspelen op de behoeften van de klant, of je over een goed analytisch vermogen beschikt, of je met zorg en aandacht te werk gaat en of je stressbestendig bent.

Start de test (26 vragen) ►


Heb ik de kwaliteiten van een moderne ict'er?

Lag vroeger de nadruk bij de meeste ict-banen vooral op analytisch vermogen, tegenwoordig spelen ook zaken als communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid en flexibiliteit een belangrijke rol. Dit zijn dan ook de belangrijkste eisen die aan een hedendaagse informatietechnicus worden gesteld. Deze test onderzoekt hoe jij op deze vier basiskwaliteiten scoort.

Start de test (20 vragen) ►


Ben ik geschikt als ict-ontwikkelaar?

De ontwikkelaar blijft ook in de toekomst onmisbaar in de ict. Wel is het zo dat de kwaliteiten waar de ict'er aan moet voldoen iets veranderen. Behalve de algemene vaardigheden moet de ict-technicus ook nauwkeurig kunnen werken, discipline kunnen opbrengen en creatieve oplossingen kunnen bedenken. Deze test geeft je inzicht in hoeverre jij aan dit profiel voldoet.

Start de test (15 vragen) ►


Ben ik geschikt als ict-beheerder?

Beheer van computersystemen, applicaties en netwerken wordt steeds belangrijker. De ict'er die tegenwoordig zo'n beheerfunctie uitvoert, moet echter behalve over de algemene en technische ict-vaardigheden, ook beschikken over visie en overzicht, nauwkeurigheid en plannings- en organisatiekwaliteiten. Deze test geeft je inzicht in hoeverre jij aan dit profiel voldoet.

Start de test (14 vragen) ►


Ben ik geschikt als bedrijfskundig ict'er?

Ongeveer alle bedrijfsprocessen zijn tegenwoordig afhankelijk van ict-oplossingen. Dit stimuleert de vraag naar bedrijfskundige ict'ers. Zo'n iemand moet behalve over technische kennis, opleiding en basisvaardigheden van een ict'er ook beschikken over overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn en ondernemerschap. Deze test geeft je inzicht in hoeverre jij aan dit profiel voldoet.

Start de test (15 vragen) ►


Ben ik geschikt als ict-intermediair?

De snelle ict-ontwikkelingent maken de kloof tussen technicus en leek alsmaar groter. Daarom neemt de vraag toe naar ict'ers die een intermediaire functie kunnen vervullen. Naast algemene vaardigheden, moet de intermediair beschikken over sociale vaardigheden, kunnen luisteren en mensen kunnen coachen. Deze test geeft je inzicht in hoeverre jij aan dit profiel voldoet.

Start de test (15 vragen) ►


Hoe ondernemend ben ik in mijn werk?

Hoe stel jij je op in je dagelijks werk? Ben je een leider of een volger? Wacht je strakke orders af of neem je het liefst zelf het iniatief. Deze test geeft inzicht in hoe ondernemend je bent in je dagelijks werk door te letten op de aspecten: creativiteit, veranderingsgezindheid, resultaatgerichtheid, zelfstandigheid, klantgerichtheid en doorzettingsvermogen.

Start de test (30 vragen) ►


Heb ik leidinggevende capaciteiten?

Ben je een geboren manager? Deze test bekijkt of je over visie en overzicht beschikt, of je kunt plannen en organiseren, of je anderen kunt overreden, of je voorwaarden kunt scheppen zodat medewerkers resultaten kunnen halen, en of je taken kunt delegeren. Dit zijn allemaal belangrijke eigenschappen, die mede je aanleg voor managementfuncties bepalen.

Start de test (28 vragen) ►


Hoe tevreden ben ik met mijn werk?

Je gaat iedere morgen met plezier naar je werk en bent tevreden met je collega's. Of heb je zo'n onbestendig gevoel dat je wel eens wat anders zou willen! Tevreden zijn in je werk wordt door diverse factoren bepaald, zoals de inhoud van het werk, de relatie met je manager, het product dat je levert en de sfeer binnen de organisatie. Via deze test krijg je een beeld van je 'tevredenheidsgevoel'.

Start de test (30 vragen) ►


Welke secundaire arbeidsvoorwaarden vind ik belangrijk?

Met deze test kun je jouw wensen ten aanzien van extra vergoedingen en regelingen inzichtelijk maken. Deze wensen worden samengevat in een profiel secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit profiel bestaat uit de aspecten: beloning, vergoedingen, verzekeringen, materiële en inmateriële faciliteiten, persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Start de test (30 vragen) ►