Ben ik geschikt als ict-intermediair?


De snelle ict-ontwikkelingent maken de kloof tussen technicus en leek alsmaar groter. Daarom neemt de vraag toe naar ict'ers die een intermediaire functie kunnen vervullen. Naast algemene vaardigheden, moet de intermediair beschikken over sociale vaardigheden, kunnen luisteren en mensen kunnen coachen. Deze test geeft je inzicht in hoeverre jij aan dit profiel voldoet.